.

Repair Point

Punt de reparació setmanal d’aparells elèctrics, perquè totes les persones que ho desitgen puguen vindre a donar-li una segona vida als seus objectes amb ajuda de les nostres eines, màquines i persones.